Przeglądy budowlane Katowice Przegląd, Katowice Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy szybko i fachowo.40098 Rzezczypospolitej 4 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Katowice. Przeglądy roczne Katowice, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Katowice, ekspertyzy Piotr Górka Sekretarz@um.katowice.pl Urzad_Miasta@katowice.eu Katowice 32 2537984

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów posiadających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Katowice
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Katowice
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Katowice
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Katowice
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Katowice

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Katowice
kontrole techniczne budynków Katowice

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Katowice Portal Katowice Miasto Katowice Przeglądy techniczne Katowice Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku